فایل (word) مدیریت بررسی بازیافت نخاله های ناشی از فعالیت های عمرانی نقش آن در حفاظت از محیط زیست

یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهريتعداد صفحات : 6چکیده مقاله: در قرن حاضر افزایش جمعیت، گسترش ساخت سازهای عمرانی همچنین بازسازی تخریب را به همراه داشته است. این صنعت سالانه حجم چشمگیری از مواد خام هر کشور را مصرف در مقابل مقدار قابل توجهی ضایعات نخاله ساختمانی تولید می کند. ضایعات یا نخاله های ساختمانی نوعی از ضایعات جامد هستند. این نخاله ها شامل بتن، آجر سیمانی سبک، مصالح بنایی، فولاد، چوب، عناصر تاسیساتی، برقی ...می باشند. زباله های ساختمانی، مشکلاتی همچون آلودگی زیست محیطی، برهم زدن کالبد شهری ایجاد اخلا

فایل (word) برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیک در دو حوضه آبخیز زیلکی و فیره رود با استفاده از روش SCS

فيايي سرزمينتعداد صفحات :20سیل از جمله پدیده هایی است که هر ساله خسارات فراوانی را به بار می آورد و همواره مورد توجه کارشناسان هیدرولوژی بوده است. عواملی نظیر فیزیوگرافی، ژئومورفولوژی و عوامل انسانی می تواند این پدیده را در حوضه ها تسریع ببخشد. از آنجایی که در طرحهای بهره برداری از منابع آب، کنترل سیلاب، سدسازی، عملیات آبخیزداری و اکثر زمینه های مطالعات هیدرولوژی، دبی سیلاب اهمیت دارد لذا دقت مطالعات و درجه ایمنی طراحی تاسیسات و سازه های آبی بستگی زیادی به روش مطالعات دارد. در تحقیق حاضر پتانسیل سیلاب حوضه های آبخیز زیلکی و فیره رود با استفاده از

فایل (word) بررسی و تحلیل هندسی فرش های محرابی دوره صفویه

یه : گلجامتعداد صفحات :21این مقاله به بررسی و تحلیل هندسی نقوش فرش های محرابی دوره صفویه می پردازد. فرش های محرابی به عنوان گروهی از فرش های ایرانی، در دوره صفویه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. روش بررسی بر مبنای ترسیم خطوط انتظام دهنده (رهنمونگر) اصلی در کادر بوده که در نهایت هدف از این تحلیل دست یابی به نقاط با اهمیت و پویا در ترکیب بندی طرح ها و یک هندسه صحیح در زیربنای این نقوش است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که طراحان در گذشته با در نظر گرفتن هندسه به عنوان مبنای اصلی طراحی فرش ها، نقوش را بر بستری از هندسه ترسیم می کرده اند. در طراحی فرش های محرابی دو