فایل (word) تفاوت عقود اذنی با نهاد حقوقی اذن

یه : مباني فقهي حقوق اسلامي (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامي)تعداد صفحات :20عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آن ها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر می رسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آن ها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر این اساس ع

فایل (word) یک رویکرد ممتیک جدید در بهینه سازی عددی الگوریتم تکامل تفاضلی سلسله مراتبی

مين سمپوزيوم بين المللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژيتعداد صفحات : 10چکیده مقاله: الگریتم تفاضل تکاملی (DE) یک بهینه ساز ساده کامل است، به خصوص برای بهینه سازی های پیوسته. به این دلایل DE اغلب برای حل مسایل مختلف مهندسی به کار گرفته می شود.از سوی دیگر، ساختار DE دارای محدودیت هایی در منطق جست وجو است. این حقیقت الهام بخش بسیاری از محققین برای بهبود DE از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار الگوریتم اصلی، شده است. در این مقاله یک الگوریتم ممتیک با تغییر ساختار DE پیشنهاد شده است.الگوریتم DE در اینجا به صورت سلسله مراتبی در دو لایه مورد استفاده قرار گرفته است. در لا

فایل (word) اثربخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی

فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده كه اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت می باشد. در مطالعه آزمایشی حاضر که از نوع پیش آـزمون – پس آزمون است و روش نمونه گیری تصادفی در دس