فایل (word) تخمین خطای حجمی در ماشین ابزار سه محوره CNC از طریق مدل سازی سینماتیکی خطاهای هندسی

یه : مكانيك هوا فضاتعداد صفحات :17ماشین های CNC به منظور تولید قطعاتی با دقت های ابعادی و هندسی بالا و توانایی اجرای عملیات ماشین کاری گران بها و حساس به صورت گسترده در صنایع تولیدی به کار گرفته می شوند. یکی از عمده موانع دست یابی به تلورانس های ابعادی و هندسی در قطعات دقیق، خطاهای حجمی ناشی از انحراف های هندسی محورهای حرکتی ماشین ابزار می باشد. مدل سازی سینماتیکی ساختمان ماشین ابزار این امکان را فراهم می سازد تا بتوان مقادیر خطای برایند اعمال شونده به قطعه کار و ناشی از مولفه های خطاهای هندسی ماشین ابزار را محاسبه نمود. در مقاله حاضر مدل سازی خطاهای هن

فایل (word) آثار پیامدهای مناسبات خصمانه سیاسی مذهبی سربداران آل کرت

س یا همایش : کنگره بين المللي سربدارانتعداد صفحات : 27چکیده مقاله: قیام سربداران خراسان را از نظر تاریخی، میتوان مهمترین نهضت مذهبی آزادی بخش ایران در دوران فترت به شمار آورد که تاثیر حتمی در جنبشهای دیگر نیز داشت. خراسان بزرگ، محل شکل گیری حکومتهای محلی سربداران، طغاتیموریه، آلکرت جانی قربانی بود که بنا به دلایل عوامل مختلف، درگیری ها، تنشهای سیاسی گاه روابط دوستانه کمرنگی داشتند. سربداران از درون مردم جوشیدند با اتکاء به نیروی مردم تشیع اثنیعشری سیاست منطقه را تحت نفوذ خود قرار دادند. در این بین حکومت سنی مذهب آل کرت نیز جهت کسب قدرت سیاسی به

فایل (word) پرسشنامه استاندارد نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران, 2000)

از متن فایل (word) پرسشنامه استاندارد نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران, 2000) : توضیحات کامل : دانلود پرسشنامه استاندارد  نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران، 2000)، در قالب word  و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…   توضیح :   مقیاس نگرش مسئولیت توسط سالکووسکیس و همکاران در سال 2000 ساخته شد. این مقیاس، یك پرسشنامه سؤالی است، و بدون مولفه بوده كه به منظور بررسی اعتقادات كلی در مورد مسئولیت، طراحی شده است. مخزن اولیه سؤالهای این مقیاس، توسط متخصصین كاربرد بالینی نظریه شناختی در زمینه وسواس با هدف انعكاس نگرشها و اعتقادات كلی و عمومی دخیل در گرایشهای مسئولیت و آسیب در وس