فایل (word) بررسی روابط میان عملکرد و صفت های وابسته به آن در دو گروه رسیدگی سویا از راه تجزیه علیت

یه : فيزيولوژي گياهان زراعيتعداد صفحات :14به منظور بررسی روابط موجود بین صفت های موثر بر عملکرد دانه رقم دو گروه رسیدگی سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1388 اجرا گردید. تیمار آزمایشی شامل هفت رقم سویا به نام های 033، 032، سحر (متعلق به گروه رسیدگی 4)، ال. 17، کلارک، زان و مادری (متعلق به گروه رسیدگی 3) بود. در این آزمایش صفت های تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، وزن بوته، وزن دانه در بوته، تعداد دانه در بوته، د

پاورپوینت (اسلاید) بررسی سنگ و سرامیک

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت (اسلاید) بررسی سنگ و سرامیک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) بررسی سنگ و سرامیک : دانلود پاورپوینت سنگ و سرامیک 25 اسلاید سنگ سنگ یکی از مصالحی است که از عهد باستان تا کنون برای امر ساختمان سازی استفاده می شود. البته استفاده از سنگ در ادوار باستان به مراتب بیشتر از آجر بوده است . کهن ترین آثار معماری جهان اهرام ثلاثه مصر است که از آثار نیمه دوم هزاره سوم قبل از میلاد می باشد . مسلما نوع ، جنس و مقاومت مصالح سنگی و نیز نحوه شیب داری بنا باعث ماندگاری و عمر این آثار شده است .

فایل (word) بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

یش و آماده پرینت) تعداد صفحه:146 فایل (word) بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سودفهرست مطالب : چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 )مقدمه 4 2-1 )تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1) بیان مساله 7 4-1) فرضیه های پژوهش.. 11 5-1) اهداف پژوهش.. 11 6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12 7-1 ) حدود مطالعاتی. 13 1-7-1)قلمرو موضوعی. 13 2-7-1) قلمرو زمانی. 13 3-7-1) قلمرو مکانی. 13 8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 14 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 17 2-2) کیفیت حسابرسی : 17 1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 18 2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 20 1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 22 2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 23 3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 24 4-2-2-2) محصولات کیفیت