فایل (word) طراحی و مونتاژ گیربکس در نرم افزار کتیا , تک تک قطعات و اسمبل

ار کتیا در بازار پرو/انجینیر و یونیگرافیکس می باشد.   پس از خرید این نرم افزار توسط ایران خودرو و سایپا، استفاده از این نرم‌افزار در ایران رایج شد. امروزه از این نرم افزار در ایران بیشتر جهت طراحی قطعات مختلف، نقشه کشی، مهندسی معکوس، طراحی قالب و ماشینکاری استفاده می‌گردد. در صورتی هدف سازندگان اصلی این نرم افزار تحت پوشش قرار دادن هر فعالیتی مهندسی به کمک نرم افزار می‌باشد، به نحوی که می‌توان نام این نرم افزار در اغلب بزرگترین پروژه‌های صنعتی جهان دبد.   می‌توان قوی ترین نرم افزار در زمینه CAD و CAM دانست و در زمینه CAE این نرم افزار با نرم افزار م

فایل (word) عنوان فارسی: روش شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریه اقتصادی با تاکید بر (ماهیت بنگاه) و (مساله هزینه اجتماعی) (عنوان عربی: منهج رونالد کوز لاصلاح النظریة الاقتصادیة مع الترکیز علی (ماهیة المؤسسة) و (مسألة الانفاق الاجتماعی))

یه : روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)تعداد صفحات :32چکیده فارسی: اهمیت كار كوز در معرفی هزینه های مبادله به ادبیات اقتصادی به حدی است كه برخی آن را انقلابی، در حد انقلاب نهایی گرایی و جانشینی تلقی كرده اند. سوال مهمی كه می تواند برای تحقیقات اقتصادی اهمیت داشته باشد، این است كه كوز چگونه توانست با اصلاح نظریه اقتصادی، به چنین موفقیت بزرگی نایل آید؟ طبق این مطالعه، روش کار کوز را می توان در چند بند خلاصه کرد: 1. اقتصاددانان باید از ابزارهایشان برای مطالعه سیستم های واقعی اقتصادی استفاده کنند و بتوانند آنچه را در واقعیت رخ می دهد، توضیح دهند. 2. به ج

فایل (word) امور مالی در صنعت برق

قایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است . صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملكرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند . اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشكیل می دهد و بنابر این باید از كیفیت مطلو