فایل (word) توسعه روستایی با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) توسعه روستایی با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :27

یکی از اهداف کلان توسعه, کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی در شهرها و روستاهاست. استان ایلام علی رغم تخصیص بودجه های مختلف برای توسعه, به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نسبت به بقیه استان ها خصوصا در نواحی روستایی کمتر توسعه یافته است. نوع این تحقیق کاربردی, و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق روستاییان استان ایلام است و دهستان شباب در شهرستان شیروان چرداول به عنوان پایلوت انتخاب شده است. در مطالعه حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی مطالعات میدانی از جمله مصاحبه, و پرسشنامه, و در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری و SWOT استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که در نواحی روستایی فرصت های مناسبی به صورت کشف نشده یا بلااستفاده وجود دارد که در صورت توسعه کارآفرینی و توجه به کارآفرینان روستایی می تواند منجر به توسعه فرصت های شغلی, شکوفایی اقتصادی و توسعه روستایی گردد.
کلید واژه: توسعه روستایی, کارآفرینی, اشتغال, شباب (دهستان), شیروان چرداول (شهرستان), ایلام (استان)

لینک کمکی