فایل (word) ارائه و آزمون مولفه های مدل سنجش آمادگی الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط مواد غذایی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارائه و آزمون مولفه های مدل سنجش آمادگی الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط مواد غذایی ایران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد و تجارت نوین

تعداد صفحات :27

شرکت های کوچک و متوسط برای اقتصاد هر کشوری از جمله کشورهای درحال توسعه حیاتی می باشند. پدیدارشدن مدل های تجاری وب فرصت های بی شماری را برای شرکت ها به ویژه شرکت های کوچک و متوسط فراهم آورده است که بر اساس آن به طور همزمان محدودیت های مربوط به برآوردن انتظارات مشتری, سرعت و قابلیت مقایسه قیمت را مرتفع نمایند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر افزایش آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در استفاده از تجارت الکترونیکی است. در این راستا از شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت موادغذایی, مبادرت به نمونه گیری و دریافت اطلاعات از طریق پرسشنامه شد. برای نیل به این هدف, بر اساس سوابق تحقیق مدل تحلیلی تحقیق طراحی گردید و بر مبنای آن ده فرضیه طراحی گردید. نتایج نشان می دهد؛ تنها دو فرضیه از میان فرضیات مورد آزمون مورد تایید قرار نگرفت و مابقی فرضیات تایید شد, بر این اساس می توان ادعا نمود که شرکت های کوچک و متوسط در ایران از زیرساخت های برون سازمانی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیکی برخوردار نبوده و همچنین شرکت های مزبور از حمایت های دولتی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیکی برخوردار نمی باشند.
کلید واژه: تجارت الکترونیکی, آمادگی الکترونیکی, بنگاه های کوچک و متوسط, ایران

لینک کمکی