فایل (word) پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی : مطالعه موردی منطقه اورامان ژاورو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی : مطالعه موردی منطقه اورامان ژاورو :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :26

مطالعه حاضر, با استفاده از رویکرد نوسازی و با تاکید بر نظریه اسملسر, به مطالعه پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در منطقه اورامان ژاورو بعد از انقلاب اسلامی می پردازد. روش شناسی مطالعه حاضر کیفی است, از روش مردم نگاری میدانی برای انجام عملیات میدانی و از روش تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها استفاده می شود.یافته ها ی پژوهش عبارت اند از: افول کشاورزی و دامداری, مکانیزاسیون نسبی امور کشاورزی, تقابل قوم و خویش گرایی و شایسته سالاری, فقرگریزی, تضعیف ارزش های سنتی, نهادمندی دانش, تضعیف فعالیت های اقتصادی مولد, هسته ای شدن خانواده و افقی شدن ساختار قدرت, تحرک اجتماعی اکتسابی, و افزایش مهاجرت های کاری. مقوله نهایی بررسی نیز (توسعه ناموزون) است. بر اساس مطالعه حاضر, گرچه اورامان ژاورو برخی عناصر توسعه را تجربه کرده, اما پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی اورامان ژاورو بسیار ناموزون به نظر می رسد.
کلید واژه: توسعه اقتصادی- اجتماعی, اورامان ژاورو (منطقه), کردستان (استان), مردم نگاری

لینک کمکی