فایل (word) چالش ‌ها و راه‌ حل‌ های آموزش کارشناسی ارشد پرستاری: یک مطالعه کیفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) چالش ‌ها و راه‌ حل‌ های آموزش کارشناسی ارشد پرستاری: یک مطالعه کیفی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تعداد صفحات :18

مقدمه: تغییر و متناسب ‌سازی سیستم ارائه خدمات پرستاری در قرن بیست و یکم, بستگی به موفقیت حرفه پرستاری در طراحی مدل ‌های برنامه آموزشی پرستاری دارد. مطالعه حاضر با هدف (شناسایی و تبیین چالش‌ های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) در پرستاری و ارائه راه‌ حل ‌های مربوطه) انجام شده است.روش ‌ها: این مطالعه با رویکرد کیفی و در دو مرحله در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. در مرحله اول از تکنیک بحث گروهی متمرکز به منظور شناسایی چالش ‌های موجود و در مرحله دوم, از تکنیک دلفی برای تایید وجود این مسائل و ارائه راه ‌حل‌ های مرتبط استفاده گردید. مرحله اول با شرکت 16 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و مرحله دوم با همکاری 30 نفر از مدیران پرستاری مراکز آموزشی و درمانی, اعضای هیات علمی و اجرایی دانشکده پرستاری, و هشت دانشجوی ارشد و دکترای پرستاری به عنوان افراد پانل اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌ ها در بحث گروهی متمرکز با رویکرد تحلیل محتوا عرفی یا مرسوم انجام گرفت. در بخش تکنیک دلفی, بر اساس توافق حاصل شده پس از دور سوم راه‌ حل‌ های نهایی مشخص گردید.نتایج: طی این مطالعه, چالش ‌های (1- فرهنگی و هویت حرفه‌ ای, 2- محیط کار و 3- عدم تعادل بین آموزش, پژوهش و بالین) در تحصیلات تکمیلی پرستاری (مقطع کارشناسی ارشد) شناسایی شد و مهمترین راه ‌حل پیشنهادی برای چالش ‌های یک تا سه به ترتیب (اتخاذ استراتژی‌ ها برای بهبود تصویر پرستاری), (ایجاد و احراز پست‌ های ویژه فارغ‌ التحصیلان کارشناسی ارشد در بالین و تعریف شرح وظایف اختصاصی آنها) و (تخصصی کردن آموزش پرستاری در سطح کارشناسی ارشد و بالاتر و ایجاد گرایش ‌های جدید مثل گرایش ارشد ویژه و ارشد قلب) بودند.نتیجه ‌گیری: چالش ‌های شناسایی شده با بحث گروهی در طی تکنیک دلفی تایید شد. راه ‌حل ‌های ارائه شده در مطالعه حاضر, نیز توسط مرور بر متون حمایت گردید. اطلاعات حاصل از مطالعه, می ‌تواند به عنوان پایه ‌ای برای بررسی ‌های بیشتر در خصوص کاربرد راه ‌حل ‌های پیشنهاد شده استفاده گردد.
کلید واژه: تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد, پرستاری, چالش, بحث گروه متمرکز, تکنیک دلفی

لینک کمکی