فایل (word) تبیین پدیده توهم شنوایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر اساس مدل Fernyhough با استفاده از آزمایه رایانه ای بازبینی منبع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تبیین پدیده توهم شنوایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر اساس مدل Fernyhough با استفاده از آزمایه رایانه ای بازبینی منبع :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات علوم رفتاری

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: نقص در بازبینی منبع به عنوان یکی از نقایص مطرح شده در مبتلایان به اسکیزوفرنیا به تازگی مورد توجه شناخت گرایان قرار گرفته, در تبیین برخی علایم اساسی مانند توهم و هذیان مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو هدف این پژوهش, بررسی نقش توانایی بازبینی منبع اطلاعات در بروز پدیده توهم شنوایی بود.مواد و روش ها: بر اساس یک مطالعه علی - مقایسه ای از میان کلیه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده و بستری در چهار بیمارستان اعصاب و روان شیراز از خرداد 1387 تا اردیبهشت 1388, 40 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا و 21 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی به علاوه 19 فرد بهنجار به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از انجام مصاحبه تکمیلی, به وسیله یک آزمایه بازشناسی حافظه رایانه ای که توسط مولف اول مقاله طرح گردید و به وسیله کارشناس رایانه ساخته شد, مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج از روش آماری علامت یابی (SDT) استفاده شد و برای هر فرد دو نمره حساسیت پاسخ و سوگیری پاسخ محاسبه شد.یافته ها: بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دارای توهم شنوایی در نمره حساسیت پاسخ بخش تصویری آزمایه, ضعیف ترین عملکرد را داشته اند, که قابل استناد به سوگیری پاسخ و دارو نیست.نتیجه گیری: این نتایج موید فرضیه های مطرح شده بر اساس مدل بسط مجدد Fernyhough در مورد مکانیزم بروز پدیده توهم شنوایی بود.
کلید واژه: اسکیزوفرنیا, توهم شنوایی, خودبازبینی, گفتاردرونی, آزمایه بازبینی منبع

لینک کمکی