فایل (word) عنوان فارسی: ریشه های تورم در اقتصاد ایران (1338?1386) (عنوان عربی: عوامل التضخم فی الاقتصاد الایرانی (1959?2007))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عنوان فارسی: ریشه های تورم در اقتصاد ایران (1338?1386) (عنوان عربی: عوامل التضخم فی الاقتصاد الایرانی (1959?2007)) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جستارهای اقتصادی

تعداد صفحات :27

چکیده فارسی:هدف این مقاله, بررسی ریشه ها و عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره 13381386, با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر, والد, تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تاثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی, نرخ رشد تورم وارداتی, نرخ رشد بهره وری نیروی کار, نرخ دستمزد, نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی, شکاف تولید, کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تاثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تاثیر, نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد. چکیده عربی:هدف هذه المقاله هو دراسه الأسباب والعوامل المؤثره فی نشو التضخم بالاستفاده من نموذج التبیین الذاتی التوضیحی, بالتوقف الواسع و کذلک بمساعده اختبارات سببیه غرنجر والد, و تحلیل المتغیرات و رد الفعل الآنی, لبحث تأثیر متغیرات نسبه زیاده السیوله النقدیه, و نسبه زیاده التضخم الاستیرادی, و نسبه زیاده مردود الأیدی العامله, و مقدار الاجور, و نسبه قیمه العمله الصعبه فی السوق الحره فی مقابل قیمه العمله الصعبه فی السوق الرسمی, و فارق الانتاج, و عجز المیزانیه, و معضلات القطاع الزراعی خلال المده من عام 1959 إلی عام 2007 م, و تأثیر هذه العوامل فی ایجاد التضخم. و تکشف النتائج المستخلصه عن تأثیر ذی معنی للمتغیرات المذکوره فی التضخم, و کان التأثیر الأکبر لنسبه التضخم المتوقع والمعضلات البنیویه, کما ان النتائج تظهر بنحو ما ان أیا من النظریات الموجوده لا یمکنها ان تکشف بمفردها عن التضخم فی الاقتصاد الایرانی.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: نرخ تورم, شکاف تولید, تنگناهای کشاورزی, الگوی خودتوضیح برداری با وقفه گسترده (کلیدواژه عربی: نسبه التضخم, فارق الانتاج, المعضلات الزراعیه, نموذج التبیین الذاتی بالثبات الواسع)

لینک کمکی