فایل (word) تاثیر موقعیت اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد تحصیلی داوطلبان ورود به آموزش عالی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر موقعیت اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد تحصیلی داوطلبان ورود به آموزش عالی ایران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالی ایران

تعداد صفحات :34

تحلیل موقعیت اقتصادی, اجتماعی و پیشینه خانوادگی داوطلبان ورود به آموزش عالی و تاثیر آن بر نمره کل نهایی اکتسابی آنان, هدف اصلی این بررسی را شامل می شود. در این مقاله, میزان تاثیر عوامل تشکیل دهنده این موقعیت ها مشتمل بر تحصیلات پدر و مادر, شغل پدر, سطح درآمد در جنسیت های مختلف, با در نظر گرفتن استان محل اقامت داوطلب در هریک از گروه های آزمایشی بررسی می شود.داده های آزمون بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در سازمان سنجش آموزش کشور و فرم های نظرخواهی تعداد 663630 نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 که در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی, علوم تجربی و علوم انسانی در جلسه آزمون حاضر بوده و دیپلم خود را در سال 1386 دریافت کرده و گروه آزمایشی امتحانی آنان با رشته ای که در آن دیپلم گرفته اند تطابق داشته, جمع آوری شده است. روش آماری این تحقیق, استفاده از مدل های چندسطحی با استفاده از نرم افزارهای آماری است. نتایج نشان می دهد هر یک از متغیرهای تشکیل دهنده موقعیت های اقتصادی و اجتماعی, با تاثیر متفاوت, در افزایش نمره کل داوطلبان (عملکرد تحصیلی مدرسه) در گروه های آزمایشی مختلف موثر هستند و تفاوت معنی داری بین نمره کل داوطلبان زن و مرد در گروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم انسانی مشاهده می شود؛ اما در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی, این تفاوت معنی دار نیست و خانواده های دارای موقعیت های اقتصادی و اجتماعی بهتر, فرزندان خود را به سمت رشته های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و سپس علوم تجربی سوق می دهند. افزایش سطح هریک از متغیرهای تشکیل دهنده این موقعیت ها اثر بیشتری بر داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و سپس علوم تجربی و در نهایت گروه آزمایشی علوم انسانی دارد.
کلید واژه: موقعیت اقتصادی و اجتماعی, عملکرد تحصیلی (نمره کل), آزمون سراسری, مدل های چندسطحی

لینک کمکی