فایل (word) همخوانی تیپ شخصیتی دانشجویان دامپزشکی کشور با رشته تحصیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) همخوانی تیپ شخصیتی دانشجویان دامپزشکی کشور با رشته تحصیلی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تعداد صفحات :10

مقدمه: در سالیان اخیر مشکلاتی نظیر عدم علاقه به حرفه, عدم ثبات شغلی, و عدم موفقیت در کار بین دانش آموختگان دامپزشکی کشور افزایش یافته است. در این مطالعه جهت علت یابی مشکلات فوق به بررسی میزان فایل (word) همخوانی تیپ شخصیتی دانشجویان دامپزشکی کشور با رشته تحصیلی آنها پرداخته شده است.روش ها: مطالعه پیمایشی حاضر با استفاده از پرسشنامه شغلی شخصیتی هالند و به صورت توصیفی از 250 نفر از دانشجویان جدیدالورود دکترای عمومی در دانشکده های دامپزشکی دانشگاه های دولتی تهران, شیراز و شهرکرد, و دانشگاه های آزاد شهرکرد, کرج و کازرون به عمل آمد.نتایج: تیپ شخصیتی غالب محیط دامپزشکی (جستجوگر, واقع گرا, اجتماعی) می باشد. همخوانی تیپ شخصیتی دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب 59.09 درصد همخوانی کامل, 17.36 درصد همخوانی متوسط, 12.81 درصد همخوانی پایین و 10.74 درصد ناهمخوان با رشته دامپزشکی بود.نتیجه گیری: با توجه به اینکه قریب به یک چهارم از دانشجویان دامپزشکی مورد مطالعه از لحاظ تیپ شخصیتی با همخوانی پایین یا کاملا ناهمخوان با رشته بوده اند, توصیه می شود در سال های آینده به منظور پذیرش دانشجویان, از تست هایی مانند هالند به منظور هدایت تحصیلی برای ورود به این رشته استفاده شود تا هم خود فرد از تحصیل و فعالیت در این محیط احساس رضایت داشته باشد و هم محیط دامپزشکی کشور در سال های آینده با داشتن چنین دانشجویانی ارتقا یابد.
کلید واژه: دانشجویان دامپزشکی, تست شغلی شخصیتی هالند, همخوانی

لینک کمکی