فایل (word) بکارگیری محیط آموزشی مبتنی بر وب در مقوله تدریس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بکارگیری محیط آموزشی مبتنی بر وب در مقوله تدریس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1388 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تعداد صفحات :10

مقدمه: با توجه به مزایای عمومی آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی و ضرورت توجه به آن, این مطالعه با هدف ارزیابی و یافتن نقاط ضعف و قوت آموزش مبتنی بر وب در تدریس قارچ شناسی پزشکی به انجام رسیده است.روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقایسه ای که برای دانشجویان گروه داروسازی در نیمسال اول 89-88 به انجام رسید, به موازات برگزاری کلاس های حضوری و تدریس سنتی, محیط آموزشی مجازی برای درس قارچ شناسی راه اندازی شد. در پایان دوره, با مقایسه میانگین نمره دانشجویان تحت مطالعه و گروه شاهد, تاثیر آموزش تحت وب بر یادگیری دانشجویان بررسی شد, همچنین معایب, مزایا, میزان علاقه مندی, ایجاد انگیزه تحصیلی و میزان قابلیت و کفایت آموزش مجازی از منظر دانشجویان مورد نظرسنجی قرار گرفت.نتایج: مقایسه میانگین نمرات امتحان پایان دوره گروه آزمون (16.83) و شاهد (17) نشان می دهد که از نظر میزان یادگیری و موفقیت در آزمون پایان دوره اختلاف معناداری بین دانشجویان گروه تحت آموزش الکترونیکی و گروه شاهد وجود ندارد. در نظرسنجی به عمل آمده از دانشجویان تحت مطالعه که با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت, ارتباط مستمر و مداوم بین استاد و دانشجو (91درصد), ارتباط از راه دور و تبادل علمی (79 درصد), دسترسی به منابع الکترونیکی روز دنیا (75 درصد), عدم محدودیت مکانی و زمانی (54 درصد) را به عنوان مزایای اصلی آموزش مبتنی بر وب برشمرده و در عین حال کمبود امکانات و منابع دانشگاه, سرعت پایین اینترنت و عدم دسترسی همگانی به اینترنت را معایب اصلی این نوع آموزش توصیف کردند.نتیجه گیری: باوجود ابراز علاقه مندی و استقبال دانشجویان از آموزش تحت وب, مقایسه معدل کل دانشجویان گروه آزمایش و گروه شاهد شواهدی را بر عدم موفقیت روش الکترونیکی ارائه می کند, بنابراین لازم است جنبه های مختلف آموزش الکترونیکی از جمله؛ سواد رایانه ای, زیرساخت های مخابراتی, فرهنگ استفاده از اینترنت, جنبه های سرگرمی و فراغتی اینترنت, محتوی درسی و غیره مورد بازنگری قرار گیرد.
کلید واژه: آموزش الکترونیک, آموزش مجازی, آموزش از راه دور, آموزش مبتنی بر وب, ارزیابی, قارچ شناسی

لینک کمکی