فایل (word) شطحیات عین القضات همدانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شطحیات عین القضات همدانی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی)

تعداد صفحات :29

شطحیات محصول نگاه تازه گوینده آن به خدا, انسان و شریعت و بازگویی تجربه های خاص روحی اوست و از آنجا که افق جدیدی در برابر خواننده متجلی می سازد, با بیان پارادوکسی همراه است و اعجاب و شگفتی را در خواننده بر می انگیزد و او را با معنایی خلاف انتظار روبه رو می سازد. از سوی دیگر, چون این معنی در یک ساختار منظم زبانی عرضه می شود, زبان شطح ارزش والایی می یابد. این پژوهش برآن است به بررسی شطحیات عین القضات به عنوان یکی از مصادیق سطح تناقضی زبان عرفانی او بپردازد, که در آن امری متناقض با ظاهر شرع بیان می شود. توحید ابلیس, رویت خداوند, کفر و ایمان, فنا و بقا و ... از جمله شطحیاتی هستند که قاضی پرشور همدان به سبب بیان آنها جان باخت.
کلید واژه: عین القضات, زبان عرفانی, پارادوکس, شطحیات, تناقض

لینک کمکی