فایل (word) پژوهشی پیرامون شهر باستانی روذرآور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پژوهشی پیرامون شهر باستانی روذرآور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فقه و تاریخ تمدن

تعداد صفحات :20

شواهد تاریخی موجود نشان میدهد که شهری بزرگ با دست کم سه هزار سال پیشینه در نزدیکی شهر کنونی تویسرکان در استان همدان وجود داشته است که پس از قرن هفتم هجری از بین رفته که روستایی به نام رودلاور میراث دار آن شهر کهن و باستانی است. گرچه اطلاعات و کاوش ها در این زمینه, گسترده و دقیق نیست ولی شواهد موجود از کتب قدیمی و آثار کهن و نیز کاوش های محدود, وجود این شهر کهن و باستانی را تایید و اثبات می نماید. مقبره حضرت حیقوق نبی (ع) که 2600 سال قبل می زیسته است اکنون با معماری دوره سلجوقی در این محل وجود دارد. همچنین در تاریخ نام دانشمندانی به چشم میخورد که با عنوان روذرآوری از آن ها یاد شده است.از شهر تویسرکان کنونی که در مجاورت شهر باستانی روذرآور وجود دارد در کتب قرون اولیه هجری نامی به میان نیامده بلکه بصورت جداگانه از سرکان و توی نام برده شده است.
کلید واژه: روذرآور, تویسرکان حیقوق نبی (ع), کرج رودرآور

لینک کمکی