فایل (word) دو شاه در یک اقلیم (نگاهی به مراودات و قرابت احوال شاه نعمت اله ولی و شاه قاسم انوار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) دو شاه در یک اقلیم (نگاهی به مراودات و قرابت احوال شاه نعمت اله ولی و شاه قاسم انوار) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات فارسی

تعداد صفحات :17

پایان قرن هشتم و سراسر نهم (عصر تیموریان) از دوره های مهم و موثر در شکل گیری و بسط فرقه ها و گرایش های عرفانی در قلمرو نظام خانقاهی ایران و خصوصا خراسان بزرگ بوده است. شاه نعمت اله ولی و شاه قاسم انوار از بزرگان ادب و عرفان این دوره به شمار می آیند؛ عارفانی با لقبی هم گون و تامل برانگیز که گرایش های عرفانی و خانقاهی آنان با تمایلات حاکمان دوره تیموری و پیران فرقه متنفذ خانقاهی آن عصر (نقشبندیه) هم گون و سازگار نبوده است.در این مقاله به مراودات و قرابت احوال این دو عارف شاعر و نیز جایگاه آن در نظام خانقاهی عصر تیموری پرداخته شده است.
کلید واژه: شاه (به عنوان لقبی تکریمی و خانقاهی), شاه نعمت اله ولی, شاه قاسم انوار

لینک کمکی