فایل (word) دلایل اصلی پیدایش موشح در اندلس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) دلایل اصلی پیدایش موشح در اندلس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :16

موشح, نوع خاصی از شعر است که در قرن سوم هجری در اندلس (اسپانیای کنونی) به وجود آمد و در پیدایش اولین سراینده, اندلسی بودن و حتی در تعریف آن مباحث فراوانی وجود دارد. بسیاری از محققین درباره علت پیدایش موشح, اظهار بی اطلاعی می کنند. با این وجود, امور زیر را در کتاب های قدیم و جدید عامل پیدایش آن دانسته اند؛ آواز اسپانیای قدیم, اشعار ملی و عامی, اشعار تروبادورها (troubadours), وجود مسمط, مخمس و رباعی عربی و تفنن عروضی.عده ای دیگر, تاثیر مناطق جغرافیایی اندلس, حکومت اشرافی حاکم و اختلاط نژادهای مختلف بعد از فتح مسلمانان را عامل پیدایش موشح می دانند. البته بعضی دیگر, آوازهای یهودیان, زنان جلیقیه و زریاب را نیز از عوامل پیدایش موشح قلمداد کرده اند.این مقاله در پی آن است که درستی یا نادرستی دلایل فوق را بررسی و حدود تاثیر برخی از آنها را مشخص کند و در پایان نیز فایل (word) دلایل اصلی پیدایش موشح در اندلس را برشمرد.
کلید واژه: موشح, آواز (غنا), موسیقی, زبان, شعر

لینک کمکی