فایل (word) نگارش همزه در عربی و فارسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نگارش همزه در عربی و فارسی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :13

در میان حروف الفبای عربی, همزه تنها آوایی است که به چهار شکل مختلف نوشته می شود: , أ, ؤ, ئ. این اشکال چهارگانه همزه, باعث شده که نویسندگان, به ویژه کسانی که به هر دو زبان عربی و فارسی می نویسند در هنگام نوشتن برای انتخاب شکل صحیح آن با مشکلات جدی رو به رو شوند.این مقاله به منظور دستیابی به اهداف زیر نگارش یافته است:1- معرفی رسم الخط صحیح همزه در عربی و فارسی با استناد به کتاب های معتبر صرف و نحو و قواعد املایی عربی و فارسی و نیز با تکیه بر شیوه رایج نگارش آن توسط ادیبان و نویسندگان توانا؛2- تدوین و تنظیم قواعد همزه به گونه ای که در عین جامع و کامل بودن فراگیری آن نیز آسان باشد؛3- تبیین موارد اشتراک و اختلاف فایل (word) نگارش همزه در عربی و فارسی برای کسانی که به هر دو زبان می نویسند.
کلید واژه: رسم الخط, همزه, نگارش, عربی, فارسی

لینک کمکی