فایل (word) بررسی و تحلیل درونی نخستین قصیده ابوکبیر هذلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی و تحلیل درونی نخستین قصیده ابوکبیر هذلی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :21

ابوکبیر هذلی از شاعران عصر جاهلی بود و در زمان پیامبر (ص) به دین مبین اسلام گروید. آوازه او به خاطر سرودن قصیده های چهارگانه, با مطلعی مشابه است. او در این قصاید از یک بحر عروضی, آن هم بحر کامل, بهره جسته است. محور اصلی این قصیده ها, انسان است. نگارنده در این مقاله سعی نموده است تنها قصیده اول را از درون, مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این قصیده, شاعر به گونه ای از عنصر زمان, بهره گرفته است که این عنصر, از یک عنصر فیزیکی به یک موضوع شعری, تغییر هویت داده است؛ یعنی عنصر زمان, عاطفه شاعر را چنان تحت تاثیر قرار داده است که در متن و محتوای شعر او به خوبی هویداست.
کلید واژه: زمان, انسان, عاطفه, جوانی, سالخوردگی

لینک کمکی