فایل (word) بررسی وضعیت تغذیه طبیعی ماهی حسون (Saurida tumbil) در آب های دریای عمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی وضعیت تغذیه طبیعی ماهی حسون (Saurida tumbil) در آب های دریای عمان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

تعداد صفحات :10

این مطالعه به منظور بررسی زیست شناسی تغذیه ماهی حسون, در آب های دریای عمان صورت گرفت. در سال 1388 در مجموع 116 قطعه ماهی, زیست سنجی شد که از این تعداد 77 قطعه نر و 39 قطعه ماده بودند که حداقل و حداکثر طول کل نرها به ترتیب 22.8 و 45.5 سانتی متر و حداقل و حداکثر طول کل ماده ها به ترتیب 25.5 و 53.4 سانتی متر بود. نتایج نشان داد که با افزایش طول ماهی, وزن معده نیز افزایش می یابد. همچنین ماهی حسون دارای رژیم گوشتخواری است و از گونه های مختلفی از ماهیان از جمله بز ماهی, یال اسبی, گوازیم دم رشته ای, زمین کن, پنجزاری, ساردین, منقار ماهی, کوتر معمولی و پست لارو میگو, ماهی مرکب و اسکوئید هندی تغذیه می کند. محاسبه شاخص فراوانی وقوع شکار (FP) نشان داد که بز ماهی و یال اسبی به ترتیب با 29.6 و 12.9 درصد به عنوان غذای درجه دوم و فرعی محسوب می شوند و سرپایان و سخت پوستان و سایر گونه های تغذیه شده به عنوان شکار تصادفی بوده اند. ماهی حسون فاقد غذای اصلی بوده و غذای خود را بر اساس در دسترس بودن گونه های موجود شکار می کند. میزان شاخص خالی بودن معده (CV) 51.7 درصد به دست آمد که با توجه به تفسیر (CV) مشخص گردید که این آبزی تغذیه متوسطی دارد. بیشترین میزان پر بودن معده (FI) 93.7 درصد در فصل زمستان و کمترین میزان آن 36.8 درصد در فصل تابستان بود.
کلید واژه: حسون, رژیم غذایی, دریای عمان

لینک کمکی