فایل (word) بررسی زمینه های جابه جایی کلان جنگ های فراگیر در خاورمیانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی زمینه های جابه جایی کلان جنگ های فراگیر در خاورمیانه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)

تعداد صفحات :22

جغرافیای جنگ در خاورمیانه میان 64 ساله 1948 تا 2011 دگرگون شده است. در 32 ساله 1948 تا 1980, جنگهای خاورمیانه پیرامون اسراییل متمرکز بود. در این سالها جنگهای چهارگانه 1948, 1956, 1967 و 1973 به باختر خاورمیانه که در برگیرنده اسراییل, سوریه, اردن, مصر و لبنان است, چشم اندازی بحرانی و جنگی داده بود. ولی از 1979 و در پی پیمان کمپ دیوید, فضای پیرامونی اسراییل طی روندی پرشتاب, آرام و آرامتر شد؛ از آن پس تاکنون, خلیج فارس با تجربه چهار جنگ فراگیر به میدان جنگ خاورمیانه و چه بسا گیتی تبدیل شده است. جنگ 1980 تا 1988 عراق علیه ایران, حمله اوت 1990 عراق به کویت, آفند گسترده 1991 ایالات متحده و هم پیمانانش به عراق و جنگ مارس 2003 ایالات متحده و بریتانیا به عراق, فضای پیرامونی این پهنه کوچک دریایی را بحرانی کرده است. این پژوهش با دست یازی به اکولوژی سیاسی که رهیافتی نوین در ادبیات میان رشته ای می باشد, کوشیده است تا علل کشیده شدن جنگ به خلیج فارس را از این دیدگاه مورد آزمایش قرار دهد.
کلید واژه: جغرافیای جنگ, خاورمیانه, اکولوژی سیاسی, سرمایه داری جنگ, نفت خام

لینک کمکی