فایل (word) طبقه بندی میزان ریسک بیمه گذاران بیمه بدنه خودرو با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) طبقه بندی میزان ریسک بیمه گذاران بیمه بدنه خودرو با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

تعداد صفحات :26

شرکت های بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی تاثیرگذار در اقتصاد و جامعه لازم است به ابزارهای تحلیل ریسک قدرتمندی دسترسی داشته باشند تا بتوانند ریسک دریافتی را به خوبی مدیریت کنند. نتایج حاصل از تحلیل ریسک می تواند از طرق مختلفی نظیر قیمت گذاری محصولات و بازاریابی و شناسایی مشتریان هدف برای مدیریت ریسک اعمال شود. به همین دلیل استفاده از ابزار داده کاوی می تواند در سنجش و پیش بینی ریسک بیمه گذاران, با توجه به این تجارب, بسیار راه گشا باشد.هدف این مقاله طبقه بندی بیمه گذاران بیمه بدنه شرکت بیمه به لحاظ ریسک دریافت یا عدم دریافت خسارت طی دوره بیمه است. در ابتدا داده های مورد نیاز مشتریان طی یک دوره مشخص, جمع آوری شده و سپس فرایند پیش پردازش داده ها و شناسایی متغیرهای الگوریتم های مختلف طبقه بندی, روی داده های نهایی اعمال شده و نتایج این الگوریتم ها به لحاظ صحت پیش بینی با یکدیگر مقایسه شده است. درنهایت الگوریتم C5 که بالاترین میزان صحت را در پیش بینی ریسک مشتریان دارد به عنوان الگوریتم پیشنهادی به شرکت بیمه مورد مطالعه ارائه گردیده است.
کلید واژه: بیمه بدنه خودرو, داده کاوی, طبقه بندی ریسک و بیمه گذاران

لینک کمکی