فایل (word) تاریخی ‌نگری و مرزهای دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاریخی ‌نگری و مرزهای دانش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه اندیشه نوین دینی

تعداد صفحات :33

مقاله حاضر بیانگر تعریف, پیشینه, خاستگاه و دگرگونی ‌های معنایی هیستوریسیزم در طی زمان است. سپس در مقام نقد اندیشه تاریخی ‌نگر, به تبیین ایده‌ های دو منتقد این تفکر یعنی (روی کلوزر) و (کارل پیج) می ‌پردازد. نگارنده نیز معتقد است این نظریه, فاقد بنیانی محکم می ‌باشد و از تبیین روشمند مبانی خود ناتوان است.
کلید واژه: هیستوریسیزم, تاریخ, نیهلیسم, عقل, دانش, فهم

لینک کمکی