فایل (word) گزارش یک مورد آدنوکارسینوم مثانه با تظاهر نامعمول آبسه جدار شکم (گزارش موردی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) گزارش یک مورد آدنوکارسینوم مثانه با تظاهر نامعمول آبسه جدار شکم (گزارش موردی) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تعداد صفحات :4

آدنوکارسینوم مثانه کم تر از 2 درصد تومورهای اولیه مثانه را تشکیل می دهد. در موارد نادر تومورهای مثانه به خصوص آدنوکارسینوم تظاهرات اولیه نامعمول دارند.بیمار خانم 76 ساله مورد دیابت ملیتوس که با شکایت دردهای شکمی و تب به اورژانس مراجعه کرده بود که در معاینه به علت وجود اریتم پوستی در ناحیه سوپرا پوبیک و تندرنس شکمی با شک به آبسه جدار شکم تحت عمل جراحی قرار می گیرد. در حین عمل جراحی, جراح متوجه گسترش آبسه به داخل لگن و درگیری مثانه و ارگان های لگنی می شود و مشاوره ارولوژی درخواست می شود. فروزن سکشن از قسمت های درگیر مثانه ارسال می شود که نشان دهنده بدخیمی بوده است. بیمار تحت رادیکال سیستکتومی و اگزانتراسیون قدامی لگن قرار گرفت و به علت درگیری عضلات جدار شکم یورتروسیگموئیدوستومی دو طرفه انجام شد. بیمار بعد از 10 روز با حال عمومی خوب مرخص شد.گزارش کامل پاتولوژی با بررسی ایمونوهیستوشیمی نشان دهنده آدنوکارسینوم اولیه مثانه با درگیری عضلات جدار شکم بوده است.تاکنون هیچ بیماری با آدنوکارسینوم مثانه با تظاهر اولیه آبسه جدار شکم گزارش نشده است و بیمار معرفی شده هم از لحاظ تظاهر اولیه و هم از لحاظ روش جراحی انجام شده با توجه به عدم آمادگی روده ای قبلی, قابل توجه و منحصر به فرد می باشد.
کلید واژه: آدنوکارسینوم مثانه, آبسه جدار شکم, یورتروسیگموئیدوستومی

لینک کمکی