فایل (word) موسیقی درونی در شعر پایداری (نمونه شعر فرید (قادر طهماسبی))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) موسیقی درونی در شعر پایداری (نمونه شعر فرید (قادر طهماسبی)) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :33

از جمله جلوه های مختلف موسیقی شعر می توان به موسیقی درونی آن اشاره کرد. موسیقی درونی حاصل هماهنگی و ترکیب کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف دیگر است. بسیاری از آرایه هایی که تحت عنوان موسیقی درونی مورد بررسی قرار می گیرد, در حقیقت زیرمجموعه آرایه تکرار است؛ آرایه هایی نظیر جناس, ردالصدر علی العجز, ردالعجز علی الصدر, واج آرایی, طرد و عکس و ... همگی از نوعی تکرار حکایت می کند.قادر طهماسبی, متخلص به فرید, از شاعران معاصر انقلاب و دفاع مقدس است. در طول سال های 1385 و 1386, سه دفتر شعر با عنوان پری ستاره ها (مجموعه غزل), پری بهانه ها (مجموعه مثنوی) و پری شدگان (مجموعه اشعار نیمایی) از او به چاپ رسید. در این مقاله سعی شده است که اشعار فرید در این سه دفتر, از نظر موسیقی درونی مورد بررسی قرار گیرد. در آثار فرید, تکرار به عنوان رکن اساسی موسیقی درونی با جلوه های مختلف, نمود قابل توجهی دارد تا آنجا که می توان چنین نتیجه گرفت که تکرار, علاوه بر غنای موسیقی درونی اشعار او و ایجاد نوعی وحدت در محور عمودی اشعار, از جمله مشخصه های بارز سبکی اشعار فرید نیز به شمار می آید.پی بردن به سبک شخصی شاعر و چه بسا آشکار کردن سبک دوره, از جمله ثمرات و اهدافی است که از رهگذر بررسی و تحلیل بسامد و فراوانی این شگرد هنری در شعر فرید حاصل می شود.
کلید واژه: فرید, موسیقی درونی, تکرار

لینک کمکی