فایل (word) برآورد عمر بهینه تراکتور و ماشین های کشاورزی بر اساس شاخص های بهره وری در مزارع سیب زمینی استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) برآورد عمر بهینه تراکتور و ماشین های کشاورزی بر اساس شاخص های بهره وری در مزارع سیب زمینی استان همدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)

تعداد صفحات :10

در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها به منظور برآورد عمر بهینه تراکتور و ماشین های کشاورزی, بر اساس شاخص های عملکرد و بهره وری در مزارع سیب زمینی استان همدان استفاده شد. از فاکتور عمر برای تراکتور و هفت ماشین مورد استفاده در مراحل مختلف تولید شامل: گاوآهن برگردان دار, غده کار سیب زمینی, کودپاش کود شیمیایی, سمپاش پشت تراکتوری, فاروئر, سرزن و سیب زمینی کن به عنوان ورودی ها و شاخص های بهره وری به عنوان خروجی های مدل استفاده گردید. بر اساس میزان عمر ناوگان ماشینی و تاثیر آن بر شاخص های خروجی مورد نظر, مزارع به دو دسته کارا و ناکارا تقسیم شدند, که 38% مزارع به صورت ناکارا در حال فعالیت بودند. مزارع ناکارا نتوانسته اند شاخص های عملکردی قابل قبولی (از نظر سوددهی و بهره وری) از خود بروز دهند. با جلوگیری از استفاده تراکتورها و ماشین های فرسوده, می توان میزان عملکرد و بهره وری انرژی را تا حدود 70%, و بهره وری اقتصادی را تا دو برابر افزایش داد.
کلید واژه: عمر ماشین, بهره وری انرژی, عملکرد, بهره وری اقتصادی

لینک کمکی