فایل (word) تبیین پراکنده رویی شهری بر اساس شاخص تراکم ساختمانی (مطالعه موردی شهر یزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تبیین پراکنده رویی شهری بر اساس شاخص تراکم ساختمانی (مطالعه موردی شهر یزد) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : هویت شهر

تعداد صفحات :14

توسعه شهر یزد در گذشته در تعامل با اقلیم بوده است, اما الگوی گسترش آن طی دوران معاصر به رشدی پراکنده تبدیل شده است که گونه های متفاوتی از فرم شهری در نواحی مختلف شهر را ایجاد نموده است. هدف مقاله, تحقیق در مورد ارتباط متغیر تراکم ساختمانی با سایر متغیرهای تعریف شده است تا بر اساس, روند پراکنده رویی و توسعه ناپایدار شهر یزد را تحلیل نمود. روش تحقیق بر مبنای رگرسیون چندمتغیره است. یافته های تحقیق نشان می دهد در شهر یزد تراکم ساختمانی ارتباط مستقیم با تراکم جمعیتی دارد, در حالی که ارتباطی معکوس با متغیرهای فاصله از مرکز اقتصادی شهر, فاصله از مراکز ناحیه ای, قیمت زمین و مساحت بلوک های شهری دارد. این موضوع نشان دهنده رشد تقاضای زمین در مناطق حاشیه ای است. در واقع, ساکنان شهر یزد, امروزه تمایل بیشتری به زندگی درخانه های ویلایی دارند که این موضوع, حاکی از رشد پدیده پراکنده رویی در شهر یزد است.
کلید واژه: فرم شهری, تراکم ساختمانی, تحلیل رگرسیونی چندمتغیره, پراکنده رویی, یزد

لینک کمکی