فایل (word) تبیین و تدوین گرایش های معماری معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی (مطالعه معماری سال های 1385-1360 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تبیین و تدوین گرایش های معماری معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی (مطالعه معماری سال های 1385-1360 شهر تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : هویت شهر

تعداد صفحات :13

با نگاهی به معماری معاصر ایران می توان دریافت که نمونه های برتری در معماری این دوره وجود دارد که بر اساس نوع شاخص ها و مولفه های نقد معماری, می توان آنها را به جریانی ویژه در معماری ایران-نه در انطباق کامل بامعماری غرب-وابسته دانست. این مقاله در پی آن است تا با تحلیل نشانه های موجود در متن این آثار به شناخت گرایشات معماری نمونه های اشاره شده بپردازد و در صورت وجود گرایش های ویژه چه در انطباق با معماری معاصر غرب و چه گرایش های مستقل, آنها را تبیین و تدوین کنند. چنین بحثی به دلیل تازگی و فقدان منابع و مطالعات کافی نمی تواند بدون نقص باشد, با این وجود تبیین گرایشات این گروه ضمن اینکه می تواند ارزش و اهمیت هر اثر را در رابطه با متن تاریخی کشور ارزیابی کند, سبب شناخت جامعه معماری از گرایشات مذکور و بالا رفتن خودآگاهی حرفه ای می گردد.
کلید واژه: معماری, معاصر, گرایش, سبک, شکل, ساختار

لینک کمکی