فایل (word) تجزیه و تحلیل رابطه میان استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای با تاکید بر دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت لرستان (سال 1390)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تجزیه و تحلیل رابطه میان استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای با تاکید بر دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت لرستان (سال 1390) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات

تعداد صفحات :45

موبایل به منزله یکی از فناوری های نوین و تاثیرگذار ارتباطی هم اکنون حضوری ناخوانده, ولی فعال در بین نوجوانان و جوانان دارد و در فضاهای آموزشی بسیاری, سنن و آموزه های تعلیم و تربیت سنتی را به چالش می کشد. در این راستا, مطالعه درباره رابطه میان استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای دانش آموزان, درواقع ردیابی یکی از مسائل اجتماعی بالقوه ای است که نه تنها در جامعه ما, بلکه در ملل دیگر نیز به تدریج توجه و تمرکز محققان و کارشناسان و البته مسوولان و برنامه ریزان اجتماعی را به خود معطوف کرده است.در پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه میان نحوه استفاده از موبایل با جامعه پذیری مدرسه ای از نظریه های جامعه شناسانی چون: (مانوئل کاستلز), (هانس گسر), (اینگلهارت) و دیگران استفاده کرده و در انجام تحقیق از روش پیمایشی بهره برده ایم. یافته های پژوهش نشانگر آن است که در مجموع بین الگوی استفاده از موبایل با توجه به ابعادی چون: شدت و میزان استفاده, نوع نگرش و استفاده (ابزاری یا بیانگر), موقعیت های استفاده (مناسب یا نامناسب) و سابقه استفاده از موبایل با میزان جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار وجود دارد.
کلید واژه: الگوی استفاده از موبایل, موقعیت استفاده, جامعه پذیری مدرسه ای, نگرش ابزاری بیانگر به موبایل

لینک کمکی