فایل (word) فرسودگی شغلی میانسالی: یک رویداد تحولی بالقوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) فرسودگی شغلی میانسالی: یک رویداد تحولی بالقوه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)

تعداد صفحات :14

در این پژوهش میزان و عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی دوره میانسالی و مشاغل خدمات انسانی مورد بررسی قرار گرفت. 1473 نفر از افراد میانسال شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور از هشت استان به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی, سیاهه فرسودگی شغلی مزلاچ (مزلاچ و جکسون, 1981) و سیاهه محقق ساخته عوامل فرسودگی شغلی را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که 47 درصد از نمونه پژوهش به فرسودگی شغلی بالا, 24 درصد به فرسودگی شغلی متوسط و 29 درصد فرسودگی شغلی پایین دارند. تفاوت بین سطوح مختلف فرسودگی شغلی افراد در تمامی عوامل فرسودگی شغلی معنادار بود. تفاوت بین افراد دارای سنوات خدمت زیاد و کم در زیرمقیاس های فرسودگی شغلی (خستگی هیجانی, شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی) معنادار بود, اما در مقیاس کلی فرسودگی شغلی تفاوت معنادار وجود نداشت. از بین عوامل فرسودگی شغلی اثر اضافه بار شغل, مهارگری, پاداش ها و نظام ارزش ها بر میزان فرسودگی شغلی معنادار بود. تلویحات این یافته ها در رابطه با پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی میانسالی به منزله یک رویداد بالقوه در خلال فرایند تحول روان شناختی در بافت های حرفه ای انسانی مورد بحث قرار گرفتند.
کلید واژه: تحول روان شناختی, فرسودگی شغلی, میانسالی

لینک کمکی