فایل (word) نشانه شناسی تصویرهایی از شیوه زندگی ایرانی, مطالعه (خودبازنمایی) های دیداری کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی یاهو 360

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نشانه شناسی تصویرهایی از شیوه زندگی ایرانی, مطالعه (خودبازنمایی) های دیداری کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی یاهو 360 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات

تعداد صفحات :35

این مقاله به تحلیل سازوکار قالب سازی شناسه های تصویر در شبکه اجتماعی برخط یاهو 360 و بازتاب آن در ذهن مخاطبان می پردازد. به طور روشن تر باید اشاره کنیم که این مقاله به تحلیل انگاره سازی های هویتی در پرتو شیوه زندگی بازنمایی شده در جامعه مجازی ایرانی از طریق تحلیل نشانه شناختی می پردازد. به لحاظ نظری چنین تحلیلی در قالب ملاحظه های نظری (بودریار) درباره (حاد واقعیت) و شبیه سازی قرار می گیرد. همچون بودریار, ما نیز در این مقاله دنیای معاصر ایرانی را دنیای دیداری و مجازی در نظر می گیریم. مطالعه هایی که به صورت تجربی انجام داده ایم, نشان می دهد که در تعریف تصویر شیوه زندگی ایرانی, (شبیه سازی) جای (بازنمایی) نشسته و واقعیت به حاد واقعیت بدل شده است. روش شناسی این کار نیز در قالب تفسیری و با استفاده از کاربرد نشانه شناسی است. ارتباط صمیمی با فضای شبکه های مجازی در مقایسه با سایت های اینترنتی, باورپذیری این شبکه ها را افزون می کند و موجب تسری این تصویر سازی های غیرایرانی در زندگی روزمره ایرانی خواهد شد. این امر لزوم پر کردن خلا تعریف تصویر زندگی ایرانی را گوشزد می کند که ما در این مقاله بخشی از آن را انجام داده ایم.
کلید واژه: شناسه تصویری, یاهو 360, نشانه شناسی, حاد واقعیت, بازنمایی خود, شبیه سازی

لینک کمکی