فایل (word) بررسی نگرش مخاطبان درباره تاثیر پیام های سلامت تلویزیون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نگرش مخاطبان درباره تاثیر پیام های سلامت تلویزیون :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات

تعداد صفحات :42

طراحی پیام های سلامت مقوله ای میان رشته ای است که از حوزه ارتباطات سلامت و مطالعه های نوین ارتباطات و آموزش بهداشت نشئت گرفته است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته ایم, بررسی میزان تاثیر پیام های سلامت بر مخاطبان تلویزیون است. پرسش مهم مقاله این است که چگونه رسانه ای مانند تلویزیون از طریق تولید و پخش پیام ها و اطلاعات سلامت محور, منجر به تغییر رفتار در فرد می شود؟ به این اعتبار, حوزه مربوط به تاثیر پیام در این پژوهش, رفتار مخاطبان است.پیام های سلامت در این پژوهش به پیام هایی اطلاق می شوند که مستقیم یا غیرمستقیم (در قالب فیلم ها, سریال ها و سایر برنامه های تلویزیون) به بحث سلامت فردی و اجتماعی مردم از جمله: سبک زندگی سالم, پیشگیری و یا درمان بیماری ها می پردازند.برای سنجش تاثیر این دسته از پیام ها بر مخاطبان, نمونه آماری را با حجم 600 نفر از میان شهروندان بالای 15 سال تهرانی انتخاب کرده ایم. روش این پژوهش پیمایش است. از مهم ترین یافته های پژوهش این است که پیام های سلامت تلویزیون برای تغییر رفتار در فرد کافی نیستند و ارتباطات میان فردی نقش مکمل را برای پیام های رسانه ای دارند.
کلید واژه: ارتباطات سلامت, پیام سلامت, تغییر رفتار, تاثیر پیام, تلویزیون, اطلاعات سلامت محور

لینک کمکی