فایل (word) بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران اچ آی وی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران اچ آی وی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :10

زمینه: در حال حاضر با توجه به استراتژی ‌های درمانی و پیشگیرانه‌ جدید درHIV , این بیماران از طول عمر بیشتری برخوردار هستند. لذا اخیرا بررسی کیفیت زندگی (Quality of life) این بیماران به ‌عنوان یک معیار مهم نتیجه‌ درمان معرفی شده است. در این بررسی سعی شده تا کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری یا عفونتHIV استان بوشهر مورد بررسی قرار گیرد.مواد و روش ‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 54 بیمار HIV مثبت مراجعه ‌کننده به مرکز مشاوره رفتارهای پرخطر بوشهر (در سال 1388) انجام شد. ابزار جمع ‌آوری اطلاعات پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت (WHO-QOL-Brief) بود که علاوه‌ بر اطلاعات دموگرافیک, جنبه ‎های مختلف زندگی بیماران که شامل عملکرد فیزیکی, روانی می ‌شد نیز مورد بررسی قرار گرفت.یافته ‌ها: 54 بیمار با میانگین سنی 38.1±7.42 که شامل 8 زن و 46 مرد بودند در این مطالعه شرکت داده شدند که از این میان 36 نفر تحت درمان ضد رتروویروسی قرار داشتند و 15 نفر تحت درمان نبودند. 37 نفر بیکار, 15 نفر متاهل و 5 نفر کاملا بیسواد بودند. از فاکتورهای مورد بررسی وضعیت اشتغال, متاهل بودن, مرحله‌ بیماری و سطح سواد با میزان لذت از زندگی رابطه‌ معناداری داشتند و رضایتمندی بیشتری از توانایی ‌های خود و همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی داشتند.نتیجه ‌گیری: در این مطالعه نیز همانند مطالعات دیگر دنیا مشخص شد که فاکتورهای موثر بر کیفیت پایین زندگی این بیماران شامل بیکاری, عدم تاهل و مرحله‌ پیشرفته‌ بیماری می ‌باشد. همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت استفاده از فاکتورهای کیفیت زندگی (Quality of life) در بررسی و پیگیری درمانی بیماران HIV/AIDS در کشورهایی با منابع محدود اساسی می ‌باشد.
کلید واژه: اچ آی وی / ایدز, کیفیت زندگی, درمان ضد رتروویروس, وضعیت سلامت

لینک کمکی