فایل (word) رابطه سبک دلبستگی و شیوه های والدگری ادراک شده با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه سبک دلبستگی و شیوه های والدگری ادراک شده با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)

تعداد صفحات :12

این پژوهش با هدف شناخت رابطه سبک های دلبستگی و والدگری با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی اجرا شد. 333 دانشجوی پسر با (دامنه سنی 20 تا 30 سال) از دانشگاه علامه طباطبایی به روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه اقتدار والدگری (بوری, 1991), سیاهه سبک دلبستگی (بشارت, 1379) و سنجش چندبعدی معنویت و دینداری (موسسه ملی سلامت, 1999) استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی در بزرگسالی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین, یافته ها مبین آن بود که بین سبک والدگری مقتدرانه و تجربیات معنوی و اعمال مذهبی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. در مجموع, می توان نتیجه گرفت که شیوه والدگری مقتدرانه و سبک دلبستگی ایمن پیش بینی کننده مناسب تجربیات معنوی و اعمال مذهبی در بزرگسالی هستند.
کلید واژه: دلبستگی, سبک والدگری, تجربیات معنوی, اعمال مذهبی

لینک کمکی