فایل (word) شکل های پتاسیم در خاک و اجزای آن در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شکل های پتاسیم در خاک و اجزای آن در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :21

پتاسیم یکی از عناصر ضروری و پر مصرف برای گیاهان است. چهار شکل مختلف پتاسیم به ترتیب سهل الوصول بودن برای گیاهان عبارتند از: پتاسیم محلول, پتاسیم تبادلی, پتاسیم غیر تبادلی و پتاسیم ساختاری. در این پژوهش شکل های پتاسیم در خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان و اجزا سیلت و رس آن ها اندازه گیری شد. هدف از انجام این پژوهش تعیین سهم هر یک از اجزا خاک در آزادسازی پتاسیم و مدیریت کود در این خاک ها بود. متوسط مقدار پتاسیم عصاره گیری شده از جز رس همه خاک ها بیشتر از مقدار آن در خاک و جز سیلت بود. مقدار پتاسیم عصاره گیری شده توسط HNO3, NH4OAc و HF در خاک به ترتیب از 632 تا 1200,103 تا 476 و 12000 تا 17800 میلی گرم در کیلو گرم خاک متغیر بوده است. در جز رس متوسط مقدار پتاسیم تبادلی, غیر تبادلی و کل به ترتیب 160.6, 1155.1 و 19100 میلی گرم بر کیلوگرم بود. میزان پتاسیم غیرتبادلی استخراج شده از جز سیلت نصف مقدار استخراج شده از جز رس بوده است.
کلید واژه: پتاسیم, رس, سیلت, کانی شناسی

لینک کمکی