فایل (word) کاربرد رویکرد فرآیند تحلیل شبکه‌ ای فازی جهت انتخاب مکان مناسب مراکز بهداشتی و درمانی: مطالعه موردی شهرستان رامسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کاربرد رویکرد فرآیند تحلیل شبکه‌ ای فازی جهت انتخاب مکان مناسب مراکز بهداشتی و درمانی: مطالعه موردی شهرستان رامسر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :13

زمینه: انتخاب مکان مناسب برای مراکز بهداشتی و درمانی یکی از تصمیمات استراتژیکی می ‌باشد که نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهر شده و اثرات بسزایی از بعد اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی و غیره دارد. از طرفی دیگر, اکثر مطالعات و تحقیقات مکان ‌یابی اعم از داخلی و خارجی, در زمینه مراکز صنعتی بوده و کمتر در حوزه مراکز خدماتی و درمانی, پژوهشی انجام شده است. به‌ همین خاطر در این پژوهش سعی شده که این خلا تحقیقاتی برطرف شود.مواد و روش ‌ها: با بررسی ادبیات پژوهش, شاخص ‌های کمی و کیفی موثر در مکان ‌یابی مراکز بهداشتی و درمانی شناسایی گردید. پس از پالایش شاخص‌ ها, به جمع ‌آوری داده‌ های مورد نیاز از متخصصان آشنا به زمینه تحقیق اقدام گردید. به ‌منظور تحلیل داده ‌ها از رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ‌ای فازی بهره‌ گیری شده است.یافته ‌ها: یافته ‌ها نشان می ‌دهد ابعاد مدل پیشنهادی از پایایی و روایی لازم جهت انتخاب مکان مراکز درمانی برخوردارند.نتیجه ‌گیری: در نتیجه تجزیه و تحلیل‌ های انجام شده, منطقه جغرافیایی لمتر به علت دارا بودن اهمیت نسبی بالاتری نسبت به دیگر مناطق, به‎ عنوان مکان مناسب انتخاب می‌ گردد.
کلید واژه: انتخاب مکان, مراکز بهداشت و درمان, منطق فازی, فرایند تحلیل شبکه ای

لینک کمکی