فایل (word) هویتی نو برای پژوهش های هویت: رهنمودهایی برای بسط و تمرکز مجدد بر ادبیات پژوهشی هویت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) هویتی نو برای پژوهش های هویت: رهنمودهایی برای بسط و تمرکز مجدد بر ادبیات پژوهشی هویت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)

تعداد صفحات :4

در این مقاله, در مورد فقدان برخی از حوزه های پژوهشی هویت اظهار نظر شده است و با تمرکز بر این حوزه ها, راه های گسترش پژوهش های هویت مورد بحث قرار گرفته است. در این جهت, تحلیل مولف به پیشینه ای محدود است که از نظریه اریکسون و نواریکسونی سرچشمه می گیرند. تکیه بر روی آوردهای نظری محدودکننده, کوته نظری روش شناختی و عدم توجه به مباحث مهم اجتماعی و به کار بسته, حوزه هایی اند که به آنها اشاره شده است.
کلید واژه:

لینک کمکی