فایل (word) مقاله بهره‌گیری از ترانسفورماتور کنترل‌پذیر شبکه جهت کنترل شارش توان بر اساس منطق فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله بهره‌گیری از ترانسفورماتور کنترل‌پذیر شبکه جهت کنترل شارش توان بر اساس منطق فازی :


تعداد صفحات :11

از میان راه‌حل‌های متعدد کنترل شارش توان اکتیو و راکتیو, ادوات انعطاف‌پذیر جریان متناوب سیستم انتقال (FACTS) در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه بوده‌اند. با وجود این‌که این ادوات اساس کنترل مدرن شارش توان در خطوط انتقال را تشکیل می‌دهند هنوز نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر در شبکه‌های انتقال قدرت نفوذ کنند. اصلی‌ترین نقطه‌ضعف آن‌ها پیچیدگی کنترل و تعمیرات به‌همراه هزینه بالای ساخت و پیاده‌سازی آن‌ها می‌باشد. در این مطالعه ابتدا تجهیز ترانسفورماتور کنترل‌پذیر شبکه (CNT) به‌عنوان جایگزین مناسبی معرفی شده و سپس بهره‌گیری از آن به‌منظور کنترل شارش توان در سیستم قدرت مطرح می‌شود. این تجهیز شامل یک ترانسفورماتور تپ چنجر متغیر زیر بار با یک مبدل دوطرفه توان پایین AC-AC است. به دلیل سادگی ساختار و کم‌هزینه بودن آن, این تجهیز راه‌حل مناسبی برای کنترل دوطرفه شارش توان می‌باشد. به‌منظور تنظیم مؤثر پارامترهای کلیدزنی, روش منابع متعامد مجازی دوگانه (DVQS) مورداستفاده قرار گرفته و از منطق فازی جهت پیاده‌سازی اهداف کنترلی در کنترل شارش توان اکتیو و راکتیو در هنگام بروز خطا بهره گرفته‌می‌شود. جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی, مطالعات شبیه‌سازی بر روی یک سیستم نمونه پایه‌ریزی شده است. نتایج به‌دست‌آمده عملکرد مناسب روش پیشنهادی را در کنترل مؤثر شارش توان در سیستم قدرت نشان می‌دهد.

لینک کمکی