فایل (word) مقاله استخراج مقادیر کم لیتیم از شورابه‌های طبیعی و اندازه‌گیری آن به روش نورسنجی شعله‌ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله استخراج مقادیر کم لیتیم از شورابه‌های طبیعی و اندازه‌گیری آن به روش نورسنجی شعله‌ای :


تعداد صفحات :11

چکیدهدر این پژوهش, ثابت تشکیل (Kf) کمپلکس های برخی از یون های فلزی با لیگاند باز شیف 2,2- پیریدین 2,6- دی‌ایل بیس(نیتریلو(E) میتیلیدن‌) در حلال اتانول در دمای °C25 به روش هدایت‌سنجی انجام و مشخص شد که این لیگاند با یون Li+ کمپلکسی با Kf مطلوب تشکیل می‌دهد. لذا از این لیگاند به عنوان اصلاح‌کننده دیسک 18C برای استخراج فاز جامد و اندازه‌گیری یون لیتیم در نمونه‌های آبی به روش نورسنجی شعله‌ای, استفاده شد. با توجه به این که اندازه‌گیری لیتیم در شورابه-ها و تلخابه‌ها به علت مزاحمت یون‌های زمینه و گرانروی بالای نمونه, به‌طور مستقیم با روش نورسنجی شعله‌ای مشکل است, نمونه‌ها به اندازه زیادی رقیق شدند, سپس مقدار لیتیم آن‌ها با استفاده از دیسک اصلاح شده با لیگاند استخراج و توسط نورسنج شعله‌ای اندازه‌گیری شد. شرایط بهینه استخراج, pH برابر 8, مقدار لیگاند برای اصلاح دیسک 0/4 میلی‌گرم, محلول شوینده 0/5 میلی‌لیتر پرکلریک اسید 3/0مولار تعیین شد و حدتشخیص روش 1-µg L 74/0 به‌دست آمد. روش پیشنهادی به عنوان روشی دقیق و حساس برای اندازه‌گیری لیتیم در شورابه‌ها به طور موفقیت آمیزی استفاده شد.

لینک کمکی