فایل (word) مقاله مطالعه آزمایشگاهی و ارزیابی اقتصادی تکنیک های مختلف افزایش تولید آب شیرین در یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی آبشاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله مطالعه آزمایشگاهی و ارزیابی اقتصادی تکنیک های مختلف افزایش تولید آب شیرین در یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی آبشاری :


تعداد صفحات :11

کمبود آب شیرین به‌عنوان یک بحران جدی در دنیا و تلاش برای پیدا کردن راه‌حل, یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز دنیا می‌باشد که پژوهشگران را درگیر خود ساخته است. در این پژوهش یک دستگاه آب شیرین خورشیدی آبشاری با بازتابنده خارجی طراحی و ساخته شد و در 8 روز متوالی مورد آزمایش قرار گرفت. جهت افزایش تولید این آب‌شیرین‌کن روش‌هایی مختلفی مورد آزمایش قرار گرفت که عبارت‌اند از 1) تعبیه تعدادی فین روی پله‌ها و در مسیر گذر آب به‌منظور ایجاد نقاط داغ به‌عنوان یک ایده جدید, 2) استفاده از بازتابنده‌های داخلی در پایه پله‌ها و 3) استفاده از چگالنده خارجی برای افزایش میزان چگالیده بخار تولیدی. سپس سیستم موردمطالعه با ترکیب این روش‌ها به‌صورت دوتایی و سه‌تایی در هشت حالت مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج به همراه تحلیل اقتصادی و قیمت تمام‌شده محصول ارائه شد. نتایج نشان داد استفاده از همه روشهای مورد نظر, منجر به تولید بیشترین میزان آب شیرین می‌شود. این در حالی است که کمترین قیمت آب شیرین تولیدی در حالت پایه با فین‌های تعبیه‌شده, مقدار 1/1343 ریال بر لیتر به دست می‌آید و حالت‌های دیگر به علت هزینه‌های بالاتر و آب شیرین تولیدی کمتر, در مراتب بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر ازنظر راندمان, در حالتی که در آب‌شیرین‌کن از یک چگالنده خارجی استفاده گردد بیشترین راندمان حاصل می‌شود و حالت پایه با فین جایگاه سوم را در بین هشت حالت موردمطالعه دارد.

لینک کمکی