فایل (word) مقاله کالیبراسیون مدل ترکیبی آسیب نرم و تبدیل فاز مارتنزیتی ناشی از کرنش پلاستیک در فولاد ضد زنگ آستنیتی 304 در دمای فوق سرد به کمک آزمون های تجربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله کالیبراسیون مدل ترکیبی آسیب نرم و تبدیل فاز مارتنزیتی ناشی از کرنش پلاستیک در فولاد ضد زنگ آستنیتی 304 در دمای فوق سرد به کمک آزمون های تجربی :


تعداد صفحات :11

در این پژوهش, ابتدا به کمک انجام آزمون های تجربی, توسعه‌ی آسیب نرم و تبدیل فاز مارتنزیتی ناشی از کرنش پلاستیک در فولاد آستنیتی ضدزنگ نوع 304 در دمای فوق سرد بدست آمده است. هر آزمون شامل دو مرحله می باشد. مرحله‌ی اول, انجام آزمون کشش روی قطعه‌ی غوطه ور در نیتروژن مایع و مرحله‌ی دوم آزمون پراش پرتوی ایکس به منظور تعیین فازهای موجود در نمونه‌ی آزمون می‌باشد. در ابتدا, آزمون های کشش به ازای جابجایی‌های مختلف در دمای فوق سرد انجام شده است. برای این منظور, محفظه‌ی فوق سرد طراحی و تولید گردید. سپس نمودارهای نیرو‌_جابجایی مربوط به آن بدست آمده است. پس از آن, این قطعات تحت آزمون پراش پرتوی ایکس قرار گرفته و به کمک این آزمون, فازهای موجود در قطعه و کسر حجمی مارتنزیت در آنها به ازای جابجایی‌های مختلف, تعیین شده است. شبیه‌سازی عددی به کمک اجرای کد یومت در نرم افزار آباکوس انجام شده است. در شبیه سازی عددی, از خواص بدست آمده از آزمون‌های تجربی استفاده شده است. شبیه سازی های صورت گرفته شامل دو قسمت می باشد: آسیب و تبدیل فاز مارتنزیتی. در این پژوهش, به کمک نتایج بدست آمده از آزمون‌های تجربی, مدل نهایی در حالت بارگذاری کششی تک محوره کالیبره و ثابت‌های مربوط به آن تعیین شده است.

لینک کمکی