فایل (word) بررسی اتصال غیر هم جنس ورق AA5052 به ورق پلیمری به روش جوشکاری همزن اصطکاکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اتصال غیر هم جنس ورق AA5052 به ورق پلیمری به روش جوشکاری همزن اصطکاکی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق, بررسی امکان سنجی اتصال ورق پلیمری به ورق AA5052 به روش جوشکاری همزن اصطکاکی (FSW) است. اتصال غیر همجنس فلز به پلیمر می تواند منجر به ارایه ترکیب خواص مختلف آن ها با ساختاری میانه ای از هر دو ماده گردد. در گام نخست دو پارامتر سرعت چرخشی سرعت پیشروی دستیابی به جوشی عاری از عیب با ظاهر مناسب بررسی شدند. سپس مکانیزم اتصال, ریزساختار سختی نواحی مختلف در مقطع جوش مطالعه شدند. بررسی های ریزساختاری با میکروسکوپ نوری (OM) نشان داد که مکانیزم برقراری اتصال, قفل شدن لایه های پلیمری در میان لایه های آلومینیوم است که با کاهش سرعت چرخشی افزایش سرعت پیشروی این مکانیزم فعال تر شد. خردایش دانه های آلومینیوم بر اساس تبلور مجدد دینامیکی توزیع ذرات جدا شده پلیمری در فلز جوش, سبب ظهور بیشینه سختی در منطقه اصطکاک ناحیه جوش شد. بررسی ها نشان داد که بهترین اتصال از نظر عدم وجود عیب, اختلاط دو ماده سختی, در شرایط سرعت چرخشی 750 دور بر دقیقه سرعت پیشروی 100 میلیمتر بر دقیقه حاصل می شود.

لینک کمکی