فایل (word) بررسی اثر پارامترهای جوشکاری فولاد 400 hardox بر ریزساختار خواص مکانیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر پارامترهای جوشکاری فولاد 400 hardox بر ریزساختار خواص مکانیکی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این تحقیق, پارامترهای موثر بر فرآیند جوشکاری فولاد 400 Hardox شامل گرمای ورودی جوش نوع الکترود (الکترود 7018 8018) بررسی شده اند. در این راستا پارامترهای ریزساختاری متالورژی با مشاهدات میکروسکوپی نوری الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین استحکام کششی نهایی قطعات جوشکاری شده اندازه گیری شده است. مشاهده شده است که افزایش گرمای ورودی به منطقه جوش با افزایش ولتاژ جوشکاری تا 60V باعث بهبود نفوذ جوش افزایش استحکام کششی نهایی تا MPa 500 شده است. ولی ریزساختار فریت سوزنی ایجاد شده باعث شده است که استحکام نهایی منطقه جوش کمتر ازاستحکام فولاد Hardox400جوشکاری نشده بهبود ریزساختاری وایجاددانه های فریبت هم محور افزایش قابل ملاحظه استحکام قطعه جوشکاری شده تامقدار استحکام کششی نهایی بیش ازMPa1200دربرداشته است

لینک کمکی