فایل (word) بررسی اثر تغییر جریان جوشکاری پرتو الکترونی بر ریز ساختار آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم (Nb-1%Zr)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر تغییر جریان جوشکاری پرتو الکترونی بر ریز ساختار آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم (Nb-1%Zr) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این پژوهش به فایل (word) بررسی اثر تغییر جریان جوشکاری پرتو الکترونی بر ریز ساختار آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم (Nb-1%Zr) پرداخته شده است. ابتدا برای انجام آنالیز شیمیایی آلیاژ مورد نظر, از روش کوانتومتری همچنین برای تعیین فازهای موجود در آلیاژ از روش آنالیز XRD استفاده شد. برای انجام جوشکاری پرتو الکترونی, کوپن هایی با ضخامت میلیمتر تهیه شده با اعمال جریان پرتو مختلف 20, 30, 35 24 میلی آمپر تحت جوشکاری قرار گرفتند. جهت بررسی خواص ماکروساختاری میکروساختاری شامل دانه بندی مناطق مختلف جوش, هندسه عمق نفوذ جوش همچنین تاثیر گرمای ورودی بر ساختار جوش, از میکروسکوپ های استریو نوری استفاده شد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در نمونه های با جریان 20 24 میلی آمپر, به علت گرمای ورودی کم, نفوذ کامل انجام نشده است. اما در نمونه های جوشکاری شده با جریان 30 35 میلی آمپر, نفوذ کامل مشاهده شد. البته در جوشکاری با جریان 35 میلی آمپر, ریزش پاشیده شدن مذاب در پشت اتصال مشاهده گردید که نشان دهنده گرمای ورودی بیش از حد می باشد. اما در نمونه جوشکاری با جریان 30 میلی آمپر, نفوذ پیوسته منظمی مشاهده شد که نشان دهنده بهینه بودن گرمای ورودی در نتیجه جریان اعمالی می باشد.

لینک کمکی