فایل (word) بررسی اثر جایگزینی منگنز با مولیبدن در الکترود E8010 P1 بر خواص مکانیکی وساختاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر جایگزینی منگنز با مولیبدن در الکترود E8010 P1 بر خواص مکانیکی وساختاری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ترکیب شیمیایی فلز جوش تاثیر زیادی روی خواص جوش دارد. از این رو تحقیقات فراوانی برای رسیدن به ترکیب شیمیایی مطلوب تر انجام شده است.در این پژوهش قابلیت جایگرینی منگنز به جای مولیبدن مورد بررسی واقع شده است. برای این منظور الکترود E8010 P1 بانسبت های مختلف مولیبدن ومنگنز طراحی ساخته شد. فلز جوش راسب شده از نظر خواص مکانیکی وریز ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با کاهش مولیبدن خواص مکانیکی درصد فاز فریت سوزنی کاهش می یابد. اما با افزایش منگنز با درصد معین می توان به خواص اولیه حتی بهتر رسید.

لینک کمکی