فایل (word) بررسی اثر زمان جریان عملیات حرارتی پس گرم درجا بر ریزساختار خواص مکانیکی جوش مقاومتی سربه سر فولاد زنگ نزن مارتنزیتی به دوپلکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر زمان جریان عملیات حرارتی پس گرم درجا بر ریزساختار خواص مکانیکی جوش مقاومتی سربه سر فولاد زنگ نزن مارتنزیتی به دوپلکس :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر جریان زمان عملیات حرارتی پس گرم درجا (دو جریان کیلو آمپر سه زمان ثانیه) بر ریزساختار خواص مکانیکی اتصال مقاومتی سر به سر میله های فولاد زنگ نزن مارتنزیتی به دوپلکس مورد بررسی قرار گرفت. از نظر ریزساختاری, مهم ترین تحول مشاهده شده تبلور مجدد رشد دانه در اثر افزایش جریان زمان عملیات بود. عدم تشکیل مارتنزیت در اثر عملیات حرارتی در فولاد مارتنزیتی تغییر نسبت فازی فریت آستنیت در فولاد دو پلکس نیز دیگر تغییرات ریزساختاری مشاهده شده بودند. در نمونه دارای استحکام پایین تر پس از جوشکاری, عملیات حرارتی با افزایش تغییر شکل پلاستیک موجب افزایش استحکام تا حدود 25 برابر شد, در حالی که در نمونه دارای استحکام بالاتر پس از جوش, عملیات حرارتی به دلیل رشد شدید دانه ها موجب کاهش استحکام تا حدود 16 گردید. سختی ناحیه اتصال نیز به طور کلی در اثر عملیات حرارتی کاهش یافت. در مجموع, مشاهده شد که با توجه به هدف عملیات حرارتی, می توان برای هر نمونه یک مجموعه از متغیرهای بهینه یافت. این متغیرها در نمونه ضعیف تر موجب بهبود استحکام اتصال در نمونه قوی تر منجر به بازگشت تعادل فازی میان فریت آستنیت در فولاد دوپلکس می شوند.

لینک کمکی