فایل (word) بررسی اثر گاز نیتروژن برخواص مکانیکی اعوجاجزاویه ای جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی304Lجوشکاری شده با فلزپرکننده410و430 درفرآیندGMAW

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر گاز نیتروژن برخواص مکانیکی اعوجاجزاویه ای جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی304Lجوشکاری شده با فلزپرکننده410و430 درفرآیندGMAW :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر ورق هایی از جنس فولاد زنگ نزن304L به ابعاد 300×150×3میلی متر تهیه شدند وعملیات جوشکاری برروی طرح اتصال سربه سرگونیا به روش GMAWبا استفاده از نسبت های مختلف از گاز آرگون نیتروژنانجام شد.سپس بررسی های ابعادی, پرتونگاری, متالوگرافی, کشش عرضی سختی محافظ از7/5به 10 لیتر بر دقیقه, افزایش میزان جذب نیتروژن را خواهیم داشت, که تا 50 نیتروژن درمخلوط گاز محافظ استحکام کششی جوش در نمونه های جوش داده شده با فلزپرکننده 410 430 افزایش یافته است. با افزایش میزان جذب نیتروژن در فلز جوش سختی در نمونه های جوش داده شده با فلزپرکننده 410 کاهش یافته استو در فلزپرکننده 430 افزایش می یابد سنجی برروی نمونه های مختلف انجام شد.نتایج آزمون ها نشان دادند که با افزایش نسبت گاز نیتروژن در مخلوط گاز محافظ اعوجاج زاویه ای افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که با افزایش دبی مخلوط گاز

لینک کمکی