فایل (word) بررسی اثرپارامترهای فرآیندTLPبر ریزساختار,خواص مکانیکی ومقاومت به خوردگی جوش دراتصال فولاد زنگ نزن 316L به تیتانیوم خالص تجاری با لایه واسط مس خالص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثرپارامترهای فرآیندTLPبر ریزساختار,خواص مکانیکی ومقاومت به خوردگی جوش دراتصال فولاد زنگ نزن 316L به تیتانیوم خالص تجاری با لایه واسط مس خالص :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر پارامترهای دما زمان عملیاتTLPبر خواص مکانیکی, ریزساختار مقاومت به خوردگی اتصال تیتانیوم خالصتجاری به فولاد316L مورد بررسی قرار گرفته شده است. عملیات اتصال دهی در سه دمای 1000 ,950 1050 درجه سانتیگراد در سه زمان 120 ,90 150 دقیقه انجام شد. نتایج آزمون ها نشان میدهد استحکام برشی جوش دردمای اتصال 1000 درجه سانتیگراد از دماهای 950 1050 درجه سانتیگراد بهتر بوده است. بررسی های ریزساختاری نشان داد که در دمای 950 درجه سانتیگراد ترکیببین فلزی تیتانیوم آهن مشاهده نشده است. در حالی که در دو دمای 1000 1050 درجه سانتیگراد, ترکیب بین فلزی تیتانیوم آهن به مقدار قابل توجهی وجود داشته است. نتایج آزمون خوردگی نشان میدهد که مقاومت به خوردگی ناحیه جوش, وابسته به ترکیبات بین فلزی به وجود آمده در این ناحیه میباشد. نتایج آزمون خوردگی نشان میدهد نمونه اتصال یافته در دمای 1000 درجه سانتیگراد زمان 120 دقیقه به دلیل دارا بودن حداقل ترکیبات بین فلزی, مقاومت به خوردگی بهتری از خود نشان داد.

لینک کمکی