فایل (word) بررسی پارامترهای موثر بر استحکام جوش فولاد کم کربن گالوانیزه در فرآیند جوش مقاومتی نقطه ای (RSW)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی پارامترهای موثر بر استحکام جوش فولاد کم کربن گالوانیزه در فرآیند جوش مقاومتی نقطه ای (RSW) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

جوشکاری مقاومتی نقطه ای(3(RSWکاربرد وسیعی در صنایع مختلف علی الخصوص در خودروسازی دارد. ارایه روشهای جدید با هزینه های کمتر سرعت تولید بالاتر, میتواند گامی نو در جهت ارتقا بهبود صنعت خودور باشد.خودروسازان در تولید بدنه خودرو جهت رسیدن به کیفیت استاندارد مدنظر, نیاز به آگاهی از پارامترهای موثر دارند.حال آنکه ورقهای مورد استفاده نیز همجنس نباشند,شرایط کار را سخت تر میکند.زیراکه قابلیت جوشکاری مقاومتی نقطه ای در ورقهای غیر همجنس نسبت به ورقهای هم جنس کمتر است. نکته حایز اهمیت که این فرآیند جوشکاری را نسبت به سایر فرآیندها, کاربردی تر نموده آن هم تیراژ بالا جهت تولید است.یعنی با زمان کمتر استفاده از نیروی کار با مهارت کمتر دستیابی به تولید با تیراژ بالا همراه با کیفیت لازم مقدور می باشد.جهت دستیابی حفظ کیفیت نیاز به آگاهی ازپارامترهای موثر بر استحکام جوشاینمیباشد. در مقاله جوشکاری نمونه ها در شدت جریان فشارهای گوناگون در شرایط ثابت بودن سایر متغیرها انجام گرفت بعد از انجام آزمایش های متالوگرافی خواص مکانیکی, تاثیر این متغیرها براندازه های ماکروسکوپی (قطر دکمه جوش, نفوذ جوش, پهنا ضخامت منطقه متاثر از حرارت, عمق فرورفتگی الکترود), خواص مکانیکی (نیروی کشش- برش اتصالات, ریزسختی) متالورژیکی (فازهای تشکیل شده در دکمه جوش منطقه متاثر از حرارت) منطقه اتصال مقاومتی نقطه ای مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی