فایل (word) بررسی تاثیر آسترکاری بر خواص اتصال غیرمشابه API X65 AISI304 جوشکاری شده بوسیله روش قوسی تنگستن گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تاثیر آسترکاری بر خواص اتصال غیرمشابه API X65 AISI304 جوشکاری شده بوسیله روش قوسی تنگستن گاز :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر آسترکاری بر ریز ساختار خواص مکانیکی اتصال غیر مشابه API X65 AISI304 مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه در صنعت به میزان گسترده ای از اتصالات در فلز غیر مشابه برای بدست آوردن خواص بهینه متالورژیکی مکانیکی استفاده می شود. جوشکاری دو فلز غیرمشابه عموما دارای مشکلاتی از قبیل جوش پذیری متفاوت دو فلز, نفوذ ناقص ایجاد تنشهای پسماند میباشد که منجر به افت خواص اتصال می گردد. یکی از روش های کنترل خواص ریزساختار در اتصالات غیرمشابه استفاده از لایه آستر میباشد. بدین منظور در این پژوهش از روش جوشکاری قوسی تنگستن گاز فلز ER308L به عنوان لایه آستر فلز ER308L به عنوان پرکننده استفاده شد. به منظور ارزیابی ریزساختار از میکروسکوپ نوری به منظور ارزیابی خواص مکانیکی از روش سختی سنجی میکرو ماکرو استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد که لایه آستر باعث بهبود خواص مکانیکی محل اتصال, جوش پذیری بهتر اتصال, کاهش سختی فاز سخت در جوشکاری نهایی می شود.

لینک کمکی