فایل (word) اثرات افزایش شدید نرخ ارز براقتصاد, صنعت, تکنولوژی واکنش های بازار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثرات افزایش شدید نرخ ارز براقتصاد, صنعت, تکنولوژی واکنش های بازار :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر کشور بارها به علتهای غیراقتصادی منجمله مسایل سیاسی یا تحریم ها دچار تلاطم اقتصادی بویژه افزایشنرخ ارز سپس افزایش بسیار شدید قیمت کالاها مخصوصا مواد فلزات شده است بگونه ای که قیمت ارز به دنبال آن سایرکالاها به چندین برابر افزاش یافته اند. در چنین شرایطی با وجود فروش بسیار بالای کالاها, صنعت دچار رکود شده است توسعهصنعت فناوری آسیب دیده است. مقاله حاضر به بررسی چنین وضعیتی اثرات آن بر سیر افزایش قیمت مواد بویژه فلزات,ترتیب زمان بندی آنها, رانت های حاصل, چگونگی رشد شدید طبقات ثروتمند غیر کارآفرین, جمع آوری ثروت مردم در دستآنها اثرات منفی این پدیده بر توسعه صنعت فناوری پرداخته است. در این مقاله با بیان روشهای تولید ثروت به نقش دانشدر تولید ثروت توسعه اقتصاد کشور نیز تاکید شده است.

لینک کمکی