فایل (word) ارزیابی سختی, مقاومت سایشی ریزساختار فلز مدرج آلومینیم, 8/1% سیلیسیم, 2/7% مس, 2/3% لیتیم تولید شده به روش ریخته گری گریز از مرکز افقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی سختی, مقاومت سایشی ریزساختار فلز مدرج آلومینیم, 8/1% سیلیسیم, 2/7% مس, 2/3% لیتیم تولید شده به روش ریخته گری گریز از مرکز افقی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

یک روش موثر برای افزایش کارآیی دستگاه, استفاده از قطعات ساخته شده از مواد جدید پیشرفته که غالبا خواصفیزیکی یا مکانیکی آنها با هم در تقابل غالبا سبک نیز هستند, می باشد. در این پژوهش, با استفاده از دستگاه ریختهگری گریز از مرکز افقی به صورت درجا, فلز مدرج آلومینیم, 8/1 درصد سیلیسیم, 2/7 درصد مس, 2/3 درصد لیتیم در دمای بارریزی 750 درجه سانتیگراد دور نهایی قالب برابر با 1000 دور بر دقیقه که تا دمای 150 درجه سانتیگرادپیشگرم شده بود, تولید شده است. ارزیابی ریزساختار با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی VEGA2, ارزیابی سختی با روش سختی سنجی ویکرز در نیروی 50 گرم ارزیابی مقاومت به سایش با روش دیسک ساینده تحت تنش 7/6مگاپاسکال انجام شده است. نتایج حاکی از این است که در سطح بیرونی لوله مدرج با چگالی 2/4 گرم بر سانتیمتر مکعب, مجموع فازهای موجود در زمینه (بویژه فازهای سبک مانند ترکیب بین فلزی بتا یعنی آلومینیم-لیتیم) از 17درصد حجمی به 35 درصد حجمی در سطح درونی لوله مدرج, افزایش یافته است. به همین دلیل, سختی سطح بیرونیاز 95 ویکرز به 251 ویکرز در سطح درونی, افزایش یافته است به تبع آن مقاومت به سایش سطح درونی نسبت بهسطح بیرونی, 18 درصد افزایش داشته است.

لینک کمکی