فایل (word) استحکام فولاد ساختمانی فلز جوش حاصل از الکترودهای E6013 E7018 در دمای حریق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) استحکام فولاد ساختمانی فلز جوش حاصل از الکترودهای E6013 E7018 در دمای حریق :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین چالش ها برای سازه های فولادی, حفظ استحکام فولاد, هنگام مواجهه با آتش است. اما عملکرد یکسازه فولادی در برابر آتش تنها به استحکام خود فولاد بستگی ندارد, بلکه به استحکام اتصالات جوشی یا پیچیآن نیز وابسته است. اخیرا فولادهای مقاوم به حریق در نتیجه الکترودهای جوشکاری توسعه یافته اند که می توانندتا دوسوم استحکام تسلیم دمای محیط خود را در دمای حریق 600C حفظ نمایند. فولاد St37 نیز الکترودهای روتیلی E6013 قلیایی E7018, فولادهای پرکاربرد ساختمانی الکترودهای معمول هستند که به طور گسترده در صنعت ساختمان ایران بهکار میروند. در این پژوهش عملکرد این فولاد فلز جوش حاصل از این الکترودها در دمای حریق, بررسی شده است. آزمون کشش دمای محیط کشش گرم در دماهای 400°C 600°C روی نمونههای مختلف انجام شد سپس ریزساختار خواص مکانیکی فولاد فلز جوش در دمای بالا دمای محیط بررسی شد. نتایج نشان میدهد که رفتار هر دو الکترود در دمای 400°C مناسب بوده اما در دمای 600°Cاستحکام آنها به میزان زیادی کاهش مییابد. طبق بررسیهای ریزساختاری رشد دانهها به عنوان عاملی برای کاهشاستحکام در دمای بالا در نظر گرفته شد.

لینک کمکی